تماس با ما
آدرس: تهران، محله طرشت، خیابان قاسمی، ساختمان آموزش دانشگاه صنعتی شریف، طبقه ۵
شماره تماس با دفتر: ۰۲۱۶۶۱۶۵۰۴۳ – ۰۲۱۶۶۱۶۵۰۴۴
شماره فکس: ۰۲۱۶۶۱۶۵۰۴۳
ایمیل: htso@sharif.ir
کد پستی: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴