اطلاعیه ها

21 Apr 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مهندسی کامپیوتر

21 Apr 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مدیریت و اقتصاد

16 Apr 2024

قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403

09 Apr 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده فیزیک و گروه فلسفه علم

08 Apr 2024

بورس یادبود جان‌باختگان سانحه هوایی

08 Apr 2024

تمدید پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتازدر دوره دکتری براي سال تحصیلی1404-1403

07 Apr 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مهندسی عمران

06 Apr 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مهندسی هوا فضا

12 Mar 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده ریاضی

16 Mar 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مهندسی و علم مواد

16 Mar 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مهندسی انرژی

13 Mar 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

12 Mar 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مهندسی صنایع

12 Mar 2024

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتازدر دوره دکتری براي نیم‌سال اول 1404-1403

12 Mar 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مهندسی مکانیک

10 Mar 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده مهندسی برق

11 Mar 2024

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1404-1403 دانشکده شیمی

26 Nov 2023

اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف درموردپذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتازدر دوره کارشناسی ارشد براي سال تحصیلی1404-1403

17 Jan 2023

اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف درموردپذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتازدر دوره دکتری براي سال تحصیلی1403-1402

17 Jan 2023

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 1403-1402

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، از پرتال خبری دانشگاه صنعتی شریف بازدید کنید. پرتال خبری

دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شریف

دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف، بخشی ازمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که هدف آن، حمایت از دانشجویان با استعداد برتر و ممتاز در جهت ادامه تحصیل و ارتقای عملکرد آموزشی – پژوهشی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان است. قوانین اصلی مرتب با این دفتر از جانب وزارت عتف مشخص میشود و تعیین ضوابط اجرایی آن بر عهده شورای استعدادهای درخشان دانشگاه است.

بیشتر بدانید