اطلاعیه ها

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، از پرتال خبری دانشگاه صنعتی شریف بازدید کنید. پرتال خبری

دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شریف

دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف، بخشی ازمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که هدف آن، حمایت از دانشجویان با استعداد برتر و ممتاز در جهت ادامه تحصیل و ارتقای عملکرد آموزشی – پژوهشی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان است. قوانین اصلی مرتب با این دفتر از جانب وزارت عتف مشخص میشود و تعیین ضوابط اجرایی آن بر عهده شورای استعدادهای درخشان دانشگاه است.

بیشتر بدانید