اطلاعیه ها

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، از پرتال خبری دانشگاه صنعتی شریف بازدید کنید. پرتال خبری

دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شریف

دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف، بخشی ازمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که هدف آن، حمایت از دانشجویان با استعداد برتر و ممتاز در جهت ادامه تحصیل و ارتقای عملکرد آموزشی – پژوهشی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان است. قوانین اصلی مرتب با این دفتر از جانب وزارت عتف مشخص میشود و تعیین ضوابط اجرایی آن بر عهده شورای استعدادهای درخشان دانشگاه است.

بیشتر بدانید

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید