آیین نامه ها

قوانین، آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌های اجرائی قوانین عموما توسط وزارت عتف تهیه، به روز رسانی و ابلاغ می‌‌شوند. با توجه به تغییرات قوانین در طول زمان، اطلاع از قوانین به‌روز وظیفه متقاضیان است. دفتر جذب و هدایت استعداد‌های درخشان دانشگاه صنعتی شریف، تلاش دارد تا از طریق این تارنما، این موارد را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
آیین نامه دوره  های فرعی دانشگاه صنعتی شریف (ویرایش ۱۴۰۰/۰۲/۲۲)
(نکته: درخواست‌های مربوط به دوره فرعی باید به مدیریت آموزش ارائه شوند و نه دفتر جذب و هدایت استعداد‌های درخشان)